Garanti Şartları

Garanti süresi, ürünün fatura kesim tarihinden başlar ve bu süre 2 yıldır.

Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamiri mümkünse tamir edilir mümkün değilse yenisiyle değiştirilir. Serviste geçen bu süre ürünün garanti süresine eklenir. Şayet ürün değiştirilir ise yeni ürünün garanti süresi, ilk ürünün kalan garanti süresi kadardır.

Aşağıdaki durumlarda garanti şartları ortadan kalkar.

  • Ürünün teslim edilmesinden sonra herhangi bir nedenle darbe alması, zarar görmesi,
  • Ürünün tarafımız dışında açılıp onarım yapıldığının belirlenmesi durumunda,
  • Başka firmalardan satın alınmış cihazlarla birlikte kullanılması durumunda, bu cihazlar yüzünden oluşabilecek arızalarda,
  • Ürünlerin muhneviyatına aykırı ortamlarda kullanılması durumunda,
  • Ürünün yetersiz havalandırma ve elektrik tesisatları ile birlikte kullanılmasında,

Ürünün garanti dışında kalıp kalmadığı servisimizin vereceği raporla belirlenir.